Wyjazd Integracyjny „BIAŁORUŚ – Śladami polskiej historii”-5 dni

Wyjazd Integracyjny

Program wycieczki

Dzień I Miniewicze – Bohaterowicze –Grodno

 Wyjazd i przejazd w kierunku Kuźnicy Białostockiej. Spotkanie z przewodnikiem na granicy po białoruskiej stronie. Ruszamy szlakiem Elizy Orzeszkowej i bohaterów jej powieści „Nad Niemnem” w kierunku Bohatyrowicz. Pierwszy przystanek robimy w Miniewiczach, białoruskiej wsi nad Niemnem. Idziemy po leśnej ścieżce na “Kurhan Powstańców” z 1863 roku w powieści nazwany „mogiłą”.  Robimy krótki postój nad Niemnem a następnie jedziemy do Bohaterowicz w których toczy się akcja Nad Niemnem. Następnie polną droga idziemy na grób Jana i Cecylii. Przyjazd do Grodna, zwiedzania Grodna miasta królewskich rezydencji, kościołów i klasztorów oraz pałaców najznamienitszych rodów magnackich Rzeczypospolitej. Zaczynamy od wzniesionej w latach 1575-78 grodzieńskiej synagogi. Następnie idziemy do Starego Zamku książąt grodzieńskich z XII wieku, rezydencji książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królów Polski. Miejsce szczególnie związane z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, jego synem królewiczem Kazimierzem, późniejszym świętym oraz królem Stefanem Batorym. Nowy Zamek królewski z XVIII wieku, był rezydencją króla Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. To właśnie tu w 1793 roku podpisany był II rozbiór Polski. Natomiast w 1795 ostatni Król Polski podpisał akt abdykacji.  Dalej spacerem idziemy po ulicy zamkowej w kierunku dawnego rynku grodzieńskiego po drodze zobaczymy budynki byłych pałaców magnackich: Hreptowiczów, Massalskich, Sanguszków, Sapehów. Zobaczymy też miejsce w którym stał najstarszy kościół w Grodnie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół Farny, Katedra diecezji grodzieńskiej pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego jest jedną z największych świątyń doby baroku wzniesionych na ziemiach Rzeczypospolitej. Cerkiew pod wyzwaniem św. Borysa i Gleba to jedna z najstarszych  prawosławnych świątyń  na terenie obecnej Białorusi. Zwiedzanie Muzeum E. Orzeszkowej.. Ponadto obejrzymy inne interesujące miejsca dawnego Grodna, dawną dzielnicę „Horodnica” która powstała w XVIII wieku. Pieszo idziemy do pomnika Orzeszkowej, w tym miejscu zobaczymy również dom grodzieńskich masonów, stary park miejski założony  jako  ogród botaniczny, teatr, budynki akademii medycznej, szkoły baletowej („krzywa oficyna”).  Dalej odwedzamy zabytkowy cmentarz katolicki w Grodnie. Po wycieczce po mieście na turystów czeka obiadokolacja w jednej z restauracji, gdzie specjalnie dla nich podane zostaną dania kuchni białoruskiej.

Dzień II. Wasiliszki – Nogródek – Świteź – Zaosie – Mir

Śniadanie, następnie przejazd w kierunku Nowogródka. Pierwszy przystanek robimy we wsi Wasiliszki gdzie zobaczymy neogotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła wzniesiony na początku XX w. Następnie jedziemy do domu rodziny Wydrzyckich w którym urodził się i wychował Czesław Niemen. Dalej jedziemy szlakiem Adama Mickiewicza. Przyjazd do Nowogródka, zwiedzamy dom-muzeum Adama Mickiewicza. Następnie idziemy na górę zamkową, gdzie zobaczymy pomnik i kopiec Mickiewicza oraz ruiny średniowiecznego zamku. Później zwiedzimy kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego w którym był ochrzczony Adam Mickiewicz stojący na miejscu kościoła w którym w 1420 roku Władysław Jagiełło brał ślub z Zofią Holszańską. W tymże kościele spoczywają błogosławione siostry Nazaretanki, rozstrzelane przez Niemców w 1943 roku. Dalej przejazd nad  Jezioro Świteź, które opisał Adam Mickiewicz w swoich nieśmiertelnych balladach. Podziwiamy przepiękny krajobraz i czystość wód jeziora. Następnie jedziemy do Zaosia gdzie urodził się Adam Mickiewicz. Zwiedzamy  zrekonstruowany zespół dworski, miejsce urodzenia poety.  

Przejazd do Nieświeża . Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, odpoczynek, nocleg. 

Dzień III. Mir- Nieśwież- ŁohiszynPińsk   

Śniadanie szwedzki stół w hotelu. Idziemy szlakiem Radziwiłłów .

Zwiedzimy zespół zamkowo- parkowy z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi wpisany na listę UNESCO. Zamek był zbudowany przez Jerzego Ilinicza a od 1568 roku do 1812 ogromne dobra mirskie należały do Radziwiłów. Kolejno zwiedzimy też prawosławną kaplicę grobową hrabiów Swiatopołk-Mirskich ostatnich właścicieli zamku. Dalej zobaczymy najlepiej zachowany plan architektoniczny dawnego miasteczka a także rynek, kościół pw. św. Mikołaja, cerkiew pw. św. Trójcy, budynek słynnej na cały świat mirskiej jesziwy, synagogę. Później udajemy się do Nieświeża. Zwiedzamy zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisany na listę UNESCO, kościół pw. Bożego Ciała fundowany przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę. Następnie obejrzymy bramę słucką i ratusz. Wyjazd w kirunku Pinska. Kolejny punkt programu to Łohiszyn – miasto było w posiadaniu Radziwiłłów, po nich należało do Druckich–Lubeckich. Fundatorem kościoła rzymskokatolickiego w Łohiszynie był książę Albrecht Stanisław Radziwiłł – kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta piński. Dalej przejazd do Pińska. W miejscu połączenia rzek: Piny, Jesiołdy i Prypeci znajduje się Pińsk. Stolica prypeckiego Polesia. To jedno z najstarszych miast Białorusi, o bogatej historii z cennymi, zachowanymi zabytkami architektonicznymi. W Pińsku urodził się biskup, historyk i poeta Adam Naruszewicz oraz pisarz i mistrz reportażu Ryszard Kapuścinski, pierwszy prezydent Izraela Chaim Wiezman i premier tego kraju Golda Meir i wielu innych sławnych ludzi. Odwiedzimy z Państwem  najstarsze miejsca w Pińsku-centrum historyczne, dziedziniec, stare dzielnice przedmieście Karolińskie, Leszcze i Albrehtowo. Zobaczymy  najcenniejsze zabytkowe budowle Pińska – dom Kapuścińskich i Pałac Butrymowiczów  z 1794 r., klasztor franciszkanów i kościół pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w I pol. XVIII w., budynek kolegium jezuitów wzniesiony w XVII w., kościół św. Barbary-były kościół Bernardynów,  kościół św. Karola Boromeusza  z końca XVIII w. Następnie rejs statkiem po rzekach Pina i Prypeć, wzdłuż zabudowy miejskiej i malowniczych terenów blisko miasta. Obiado-kolacja. Poleski Wieczór etnograficzny. Występ zespołów ludowych.

Dzień IV. Janow Poleski – linia Struwego – Hruszowa – Kobryń – Brześc

  Przejazd w kierunku Brześcia. Pierwszy przystanek robimy w miejscowości Janów Poleski miejsca męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli. Zobaczymy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.

Dalej jedziemy do miejscowości Hruszowa. Zobaczymy pozostałości dworu rodziny Rodziewiczów, w którym mieszkała słynna polska pisarka Maria Radziewiczówna, zwana „Panią na Hruszowej”. Obok rośnie potężny dąb nazwany przez pisarkę „Dewajtis”. Przyjazd do miejscowości Kobryń. Podjedziemy na stary cmentarz katolicki na którym spoczywają Aleksander Mickiewicz (brat Adama Mickiewicza) z żoną Teresą Terajewicz i synem Franciszkiem tuż obok znajduje się kwatera żołnierzy polskich poległych w walkach pod czas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Robimy krótki postój w centrum miasta gdzie zobaczymy dworek miejski w którym w 1860 r. mieszkał przyszły dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt. Przyjazd do Brześcia. Brześć nad Bugiem to jedno z najstarszych miast na Białorusi. W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Brześć był miastem królewskim. Obecnie to centrum administracyjne obwodu brzeskiego.  Zrobimy objazd miasta i zobaczymy miejską zabudowę drugiej z połowy XIX -XXI w, najstarsza prawosławną świątynię miasta Sobor pw. sw “Symeona’ zbudowano 1868r., cerkiew pw. św. Mikołaja, z 1906 r, nazywano „Brackaja”. Tak więc zobaczymy dawne budynki administracyjne województwa poleskiego z lat 30-h XX w. Budynek dworca kolejowego (Brama Związku Radzieckiego) Pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta ul. Sowiecką zwana „Aleją latarni”  jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki w których mieści się dużo kawiarenek i sklepików z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”.

 Dzień V.

 Śniadanie szwedzki stół w hotelu. Do największych atrakcji miasta  należy twierdza brzeska.  Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny, zbudowany w centrum historycznego miasta Brześć w latach 1836-42.  Stworzono tu pomnik ku czci żołnierzy armii radzieckiej poległych latem 1941 roku w walkach z Niemcami. Na dziedzicu zobaczymy wystawę techniki wojskowej, cerkiew garnizonowy pw. św. Mikołaja. Dalej odwiedzimy polski cmentarz garnizonowy.Powrót do Polski po 21.00.

Cena obejmuje :  autokar, 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,opieka pilota, podatek vat, ubezpieczenie 15.000 zł NNW i koszty leczenia do 20.000 euro, bagaż 1000 zł. Bilety, przewodnicy, parkingi około 25 euro.

Informacja i zapisy:

Biuro Turystyczne ” Tauri ” Anna Olędzka

ul.Główna 19c. 96-325 Radziejowice,

tel. 515 984 121,

email:anna@turystykamojapasja.pl

www.turystykamojapasja.pl

 

Cena od 810 zł