4 dni- Białoruś

Program wycieczki

Dzień I.   Grodno – Wasiliszki–Lida

Wyjazd i przejazd w kierunku Kuźnicy Białostockiej. Przyjazd do Grodna. Zwiedzania Grodna, miasta królewskich rezydencji, kościołów i klasztorów oraz pałaców najznamienitszych rodów magnackich Rzeczypospolitej. Zaczynamy od wzniesionej w latach 1575-78 grodzieńskiej synagogi. Następnie idziemy do Starego Zamku książąt grodzieńskich z XII wieku, rezydencji książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królów Polski. Nowy Zamek królewski z XVIII wieku, był rezydencją króla Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dalej spacerem idziemy po ulicy zamkowej w kierunku dawnego rynku grodzieńskiego (obecny plac sowiecki) po drodze zobaczymy budynki byłych pałaców magnackich: Hreptowiczów, Massalskich, Sanguszków, Sapehów. Zobaczymy też miejsce w którym stał najstarszy kościół w Grodnie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół Farny, Katedra diecezji grodzieńskiej pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego jest jedną z największych świątyń doby baroku wzniesionych na ziemiach Rzeczypospolitej.Cerkiew pod wyzwaniem św. Borysa i Gleba to jedna z najstarszych  prawosławnych świątyń  na terenie obecnej Białorusi.  Ponadto obejrzymy inne interesujące miejsca dawnego Grodna, dawną dzielnicę „Horodnica” która powstała w XVIII wieku. Zobaczymy również pomnik Elizy Orzeszkowej, dom grodzieńskich masonów, stary park miejski założony  jako  ogród botaniczny, teatr, budynki akademii medycznej, szkoły baletowej („krzywa oficyna”). Czas wolny. Przejazd w kierunku Lidy. Robimy przystanek we wsi Wasiliszki gdzie zobaczymy neogotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła wzniesiony na początku XX w. Następnie jedziemy do domu rodziny Wydrzyckich w którym urodził się i wychował Czesław Niemen. Dalej jedziemy do Lidy. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja – tradycyjna kuchnia ziemi lidzkiej. W czasie posiłku, wieczór etnograficzny z występem zespołu ludowego i teatru ludowego „Batlejka”. Odpoczynek, nocleg.

 

Dzień II. Lida- Nowogródek- Jezioro Świteź- ZaosieBaranowicze   

Śniadanie w hotelu a następnie Zwiedzania Lidy. W centrum miasta zobaczymy średniowieczny zamek zbudowany w 1323 roku przez księcia Gedymina. Zamek ten przetrwał nie jedno oblężenie, prawdopodobnie gościł też Władysława Jagiełłę z młodą żoną Zofia Holszańską. W murach tego właśnie zamku rozgrywa się akcja „Grażyny” Adama Mickiewicza. Na dziedzińcu zamkowym zobaczymy przedstawienie z czasów średniowiecza. Niedaleko zobaczymy barokowy kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1770 roku. Dalej jedziemy szlakiem Adama Mickiewicza. Przyjazd do Nowogródka. Idziemy na górę zamkową, gdzie zobaczymy pomnik i kopiec Mickiewicza oraz ruiny średniowiecznego zamku, takoz   zobaczymy kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego w którym był ochrzczony Adam Mickiewicz stojący na miejscu kościoła w którym w 1420 roku Władysław Jagiełło brał ślub z Zofią Holszańską. W tymże kościele spoczywają błogosławione siostry Nazaretanki, rozstrzelane przez Niemców w 1943 roku. Dalej przejazd nad  Jezioro Świteź, które opisał Adam Mickiewicz w swoich nieśmiertelnych balladach. Podziwiamy przepiękny krajobraz i czystość wód jeziora. Następnie jedziemy do Zaosia gdzie urodził się Adam Mickiewicz. Zwiedzamy zrekonstruowany zespół dworski, miejsce urodzenia poety. Przejazd  do miasta Baranowicze. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

Dzień III. Baranowicze- Kosów Poleski – Różana  -Skoki – Brześć

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.  Przejazd w kierunku Kosowa Poleskiego. Zobaczymy kościół pw. św. Trójcy, który powstał na miejscu dawnego kościoła w którym był ochrzczony Tadeusz Kościuszko. W kościele jest również chrzcielnica w której ochrzczony był przywódca powstania. W głównym ołtarzu zobaczymy też cudowny obraz matki Bożej Łaskawej. Następnie zobaczymy neogotycki pałac Pusłowskich z zewnątrz i w niewielkiej odległości dawny folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia T. Kościuszki, w odbudowanym dworze mieści się jego muzeum. Dalej jedziemy w kierunku miasteczka Różany gdzie zwiedzimy ruiny dawnej rezydencji Sapiehów, kościół katolicki pw. św. Trójcy,  cerkiew i kliasztor bazylianów zbudowane w latach 1762-79. Przejazd do Brześcia nad Bugiem. Następnie jedziemy w kierunku Brześcia, zajeżdżamy do niewielkiej miejscowości Skoki gdzie zobaczymy zespół pałacowy w dawnym majątku Nemcewiczów. Barokowy pałac został zbudowany w latach 70. XVIII  w. prze Marcelego Niemcewicza, ojca poety Juliana Ursyna Niemcewicza, który był adiutantem T. Kościuszki. Obiadokolacja w wiejskiej restauracji “Fortuna Szliahecka”. Przejazd do Brześcia. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek (czas wolny na zakupy),  nocleg.

Dzień IV. Brześć

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.

Brześć nad Bugiem to jedno z najstarszych miast na Białorusi.  W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Brześć był miastem królewskim. W latach 20. XX wieku był stolicą województwa poleskiego. Obecnie to centrum administracyjne obwodu brzeskiego. Do największych atrakcji miasta  należy twierdza brzeska.  Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny, zbudowany w centrum historycznego miasta Brześć w latach 1836-42. Na dziedzicu zobaczymy wystawę techniki wojskowej, cierkiew  pw. św. Mikołaja. Dalej odwiedzimy polski cmentarz garnizonowy. Następnie zrobimy objazd miasta i zobaczymy miejską zabudowę drugiej z połowy XIX -XXI w, Tak więc zobaczymy dawnie budynki administracyjne województwa poleskiego z lat 30-h XX w. Pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta ul. Sowiecką zwana „Aleją latarni”  jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki w których mieści się dużo kawiarenek i sklepików z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”. Czas wolny na zakupy i dalej przez przejście graniczne wyjazd do Polski.Jest możliwość zakupienia obiadu II danie dla grupy – dodatkowo płatne.  Powrót po godz. 20.00.

 

Cena obejmuje: (autokar, 3 noclegi, hotele *** pokoje 2 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie 15.000 zł NNW, KL 20 000 euro, bagaż 1000 PLN, podatek vat, formalności wizowe. Bilety, przewodnicy, zespół ludowy, opłaty drogowe, parkingi, opłaty lokalne. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów. W trakcie wycieczki będą również niespodzianki od dla grupy od Biura Tauri.

Informacja i zapisy:

Biuro Turystyczne „Tauri”  Anna Olędzka

Główna 19c, 96-325 Radziejowice

tel. 515 984 121/ 694 808 344

email: anna@turystykamojapasja.pl / biuro@turystykamojapasja.pl 

www.turystykamojapasja.pl 

Termin do uzgodnienia
Cena do uzgodnienia