4 dni- Białoruś

Program wycieczki

Dzień I.   Grodno – Wasiliszki–Lida

Wyjazd i przejazd w kierunku Kuźnicy Białostockiej. Przyjazd do Grodna. Zwiedzania Grodna, miasta królewskich rezydencji, kościołów i klasztorów oraz pałaców najznamienitszych rodów magnackich Rzeczypospolitej. Zaczynamy od wzniesionej w latach 1575-78 grodzieńskiej synagogi. Następnie idziemy do Starego Zamku książąt grodzieńskich z XII wieku, rezydencji książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królów Polski. Nowy Zamek królewski z XVIII wieku, był rezydencją króla Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dalej spacerem idziemy po ulicy zamkowej w kierunku dawnego rynku grodzieńskiego (obecny plac sowiecki) po drodze zobaczymy budynki byłych pałaców magnackich: Hreptowiczów, Massalskich, Sanguszków, Sapehów. Zobaczymy też miejsce w którym stał najstarszy kościół w Grodnie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół Farny, Katedra diecezji grodzieńskiej pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego jest jedną z największych świątyń doby baroku wzniesionych na ziemiach Rzeczypospolitej.Cerkiew pod wyzwaniem św. Borysa i Gleba to jedna z najstarszych  prawosławnych świątyń  na terenie obecnej Białorusi.  Ponadto obejrzymy inne interesujące miejsca dawnego Grodna, dawną dzielnicę „Horodnica” która powstała w XVIII wieku. Zobaczymy również pomnik Elizy Orzeszkowej, dom grodzieńskich masonów, stary park miejski założony  jako  ogród botaniczny, teatr, budynki akademii medycznej, szkoły baletowej („krzywa oficyna”). Czas wolny. Przejazd w kierunku Lidy. Robimy przystanek we wsi Wasiliszki gdzie zobaczymy neogotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła wzniesiony na początku XX w. Następnie jedziemy do domu rodziny Wydrzyckich w którym urodził się i wychował Czesław Niemen. Dalej jedziemy do Lidy. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja – tradycyjna kuchnia ziemi lidzkiej. W czasie posiłku, wieczór etnograficzny z występem zespołu ludowego i teatru ludowego „Batlejka”. Odpoczynek, nocleg.

 

Dzień II. Lida- Nowogródek- Jezioro Świteź- ZaosieBaranowicze   

Śniadanie w hotelu a następnie Zwiedzania Lidy. W centrum miasta zobaczymy średniowieczny zamek zbudowany w 1323 roku przez księcia Gedymina. Zamek ten przetrwał nie jedno oblężenie, prawdopodobnie gościł też Władysława Jagiełłę z młodą żoną Zofia Holszańską. W murach tego właśnie zamku rozgrywa się akcja „Grażyny” Adama Mickiewicza. Na dziedzińcu zamkowym zobaczymy przedstawienie z czasów średniowiecza. Niedaleko zobaczymy barokowy kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1770 roku. Dalej jedziemy szlakiem Adama Mickiewicza. Przyjazd do Nowogródka. Idziemy na górę zamkową, gdzie zobaczymy pomnik i kopiec Mickiewicza oraz ruiny średniowiecznego zamku, takoz   zobaczymy kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego w którym był ochrzczony Adam Mickiewicz stojący na miejscu kościoła w którym w 1420 roku Władysław Jagiełło brał ślub z Zofią Holszańską. W tymże kościele spoczywają błogosławione siostry Nazaretanki, rozstrzelane przez Niemców w 1943 roku. Dalej przejazd nad  Jezioro Świteź, które opisał Adam Mickiewicz w swoich nieśmiertelnych balladach. Podziwiamy przepiękny krajobraz i czystość wód jeziora. Następnie jedziemy do Zaosia gdzie urodził się Adam Mickiewicz. Zwiedzamy zrekonstruowany zespół dworski, miejsce urodzenia poety. Przejazd  do miasta Baranowicze. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

Dzień III. Baranowicze- Kosów Poleski – Różana  -Skoki – Brześć

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.  Przejazd w kierunku Kosowa Poleskiego. Zobaczymy kościół pw. św. Trójcy, który powstał na miejscu dawnego kościoła w którym był ochrzczony Tadeusz Kościuszko. W kościele jest również chrzcielnica w której ochrzczony był przywódca powstania. W głównym ołtarzu zobaczymy też cudowny obraz matki Bożej Łaskawej. Następnie zobaczymy neogotycki pałac Pusłowskich z zewnątrz i w niewielkiej odległości dawny folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia T. Kościuszki, w odbudowanym dworze mieści się jego muzeum. Dalej jedziemy w kierunku miasteczka Różany gdzie zwiedzimy ruiny dawnej rezydencji Sapiehów, kościół katolicki pw. św. Trójcy,  cerkiew i kliasztor bazylianów zbudowane w latach 1762-79. Przejazd do Brześcia nad Bugiem. Następnie jedziemy w kierunku Brześcia, zajeżdżamy do niewielkiej miejscowości Skoki gdzie zobaczymy zespół pałacowy w dawnym majątku Nemcewiczów. Barokowy pałac został zbudowany w latach 70. XVIII  w. prze Marcelego Niemcewicza, ojca poety Juliana Ursyna Niemcewicza, który był adiutantem T. Kościuszki. Obiadokolacja w wiejskiej restauracji “Fortuna Szliahecka”. Przejazd do Brześcia. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek (czas wolny na zakupy),  nocleg.

Dzień IV. Brześć

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.

Brześć nad Bugiem to jedno z najstarszych miast na Białorusi.  W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Brześć był miastem królewskim. W latach 20. XX wieku był stolicą województwa poleskiego. Obecnie to centrum administracyjne obwodu brzeskiego. Do największych atrakcji miasta  należy twierdza brzeska.  Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny, zbudowany w centrum historycznego miasta Brześć w latach 1836-42. Na dziedzicu zobaczymy wystawę techniki wojskowej, cierkiew  pw. św. Mikołaja. Dalej odwiedzimy polski cmentarz garnizonowy. Następnie zrobimy objazd miasta i zobaczymy miejską zabudowę drugiej z połowy XIX -XXI w, Tak więc zobaczymy dawnie budynki administracyjne województwa poleskiego z lat 30-h XX w. Pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta ul. Sowiecką zwana „Aleją latarni”  jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki w których mieści się dużo kawiarenek i sklepików z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”. Czas wolny na zakupy i dalej przez przejście graniczne wyjazd do Polski. Powrót po 20.00.

 

Cena obejmuje: (autokar, 3 noclegi, hotele *** pokoje 2 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie 15.000 zł NNW, KL 20 000 euro, bagaż 1000 PLN, podatek vat, formalności wizowe.
Bilety, przewodnicy, zespół ludowy, opłaty drogowe, parkingi, opłaty lokalne – około 25 euro.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
W trakcie wycieczki będą również niespodzianki od biura dla dzieci.

Informacja i zapisy:

Biuro Turystyczne „Tauri”  Anna Olędzka

Główna 19c, 96-325 Radziejowice

tel. 515 984 121/ 694 808 344

email: anna@turystykamojapasja.pl / biuro@turystykamojapasja.pl 

www.turystykamojapasja.pl 

Termin do uzgodnienia
Wycieczka szkolna