Włochy – Rzym – Watykan – Asyż – Gubbio – Monte Cassio – Padwa – Florencja – Wenecja